ซองเอกสาร พิมพ์ 4 แม่สี

สามารถขอใบเสนอราคา

รายละเอียด
– ซองกระดาษสำหรับบรรจุเอกสาร
– พิมพ์ระบบออฟเซต 4 แม่สี (CMYK) : 1 ด้าน
– ไม่เคลือบ

ราคา
– ราคาแปรผันตามจำนวนสั่งพิมพ์
– สามารถตรวจสอบราคาเบื้องต้นได้จาก ‘ตารางราคา’
– สามารถสอบถามราคาได้โดยคลิก ‘เพิ่มลงรายการขอใบเสนอราคา’

บริการจัดส่งทั่วประเทศ
– 500 ซอง : 300 บาท
– 1,000 ซอง : 400 บาท
– 2,000 ซอง : 500 บาท
– 3,000 ซอง : 600 บาท
– 4,000 ซอง : 700 บาท
– 5,000 ซอง : 800 บาท

เงื่อนไข
– ซองเอกสารทุกซองจะต้องมีรูปแบบลวดลายเหมือนกัน
– กรณีมีลวดลายมากกว่า 1 รูปแบบ จำนวนผลิตจะไม่สามารถคละรวมกันได้
– ขั้นต่ำในการผลิต : 500 ซอง
– ระยะเวลาในการผลิต : 5-7 วันทำการ
– สามารถแนบไฟล์งานได้ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอใบเสนอราคา

ล้างข้อมูล

บริการทำแบบ-สร้างไฟล์งาน * 

ใช้บริการนี้เมื่อไฟล์งานไม่พร้อมสำหรับการพิมพ์ อาทิ ไม่มีไฟล์งาน ไฟล์งานไม่คมชัด หรือไม่มีไฟล์ประเภท .ai .eps. svg

เพิ่มลงรายการขอใบเสนอราคา

ตารางราคา

ซองเอกสาร พิมพ์ 4 แม่สี

จำนวน (ซอง) 7 x 10 นิ้ว 9 x 12 นิ้ว 9 x 12.75 นิ้ว 10 x 13 นิ้ว 10 x 14 นิ้ว
500 9.50 9.75 10.00 10.25 10.50
1,000 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50
2,000 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00
3,000 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50
4,000 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00
5,000 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ซอง (บาท)