Sale!

ฎีกากฐิน-ผ้าป่า

5.00 ฿11.00 ฿

รายละเอียด
– ฎีกากฐิน ผ้าป่า
– กระดาษปอนด์หนา 70 แกรม
– พิมพ์หมึกสีน้ำเงิน : หน้าเดียว หรือสองหน้า

ราคา
– ราคาแปรผันตามจำนวนสั่งพิมพ์
– ราคาเปลี่ยนตาม ‘ตารางราคา’ ด้านล่าง เมื่อเพิ่มลงในตะกร้าสินค้า
– ค่าบริการเสริมและตัวเลือกต่างๆจะถูกรวมและเฉลี่ยเป็น ‘ราคา/ชิ้น’ ในหน้าตะกร้าสินค้า

บริการจัดส่งทั่วประเทศ
– 500 บาท

เงื่อนไข
– ‘ฎีกากฐิน-ผ้าป่า’ ทุกชุดจะต้องมีข้อความเหมือนกัน
– กรณี ‘ฎีกากฐิน-ผ้าป่า’ มีข้อความมากกว่า 1 รูปแบบ จำนวนผลิตจะไม่สามารถคละรวมกันได้ กรุณาแยก 1 คำสั่งพิมพ์ ต่อ 1 รูปแบบ
– ขั้นต่ำในการผลิต (ขนาด A4, F4, A3) : 100 ชุด
– ขั้นต่ำในการผลิต (ขนาด A2) : 500 ชุด
– ระยะเวลาในการผลิต : 7 วันทำการ
– ลูกค้าจะต้องมีไฟล์ข้อความ/รายชื่อและถูกจัดเรียงลงบนขนาดที่ต้องการผลิต
– สามารถแนบไฟล์งานได้ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการสั่งพิมพ์

ล้างข้อมูล

กรุณาระบุข้อความที่ต้องการพิมพ์ลงบนหน้าซองขาว โดยมีข้อความเหมือนกันทุกซอง

บริการทำแบบ-สร้างไฟล์งาน * 

ใช้บริการนี้เมื่อไฟล์งานไม่พร้อมสำหรับการพิมพ์ อาทิ ไม่มีไฟล์งาน ไฟล์งานไม่คมชัด หรือไม่มีไฟล์ประเภท .ai .eps. svg

ตารางราคา

ฎีกากฐิน-ผ้าป่า (ไม่มีซองขาว)

จำนวน (ชุด) A4 F4 A3 A2
100 5 6 8
200 4.75 5.75 7
300 4.5 5.5 6.5
400 4.25 5 6
500 4 4.75 5.75 10
600 3.75 4.5 5.5 9
700 3.5 4.25 5.25 8
800 3.25 4 5 7
900 3 3.75 4.75 6.5
1,000 2.75 3.5 4.5 6
2,000 2.5 3.25 4.25 5.5

หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ชุด (บาท)

ฎีกากฐิน-ผ้าป่า (พร้อมซองขาว No. 9/125B)

จำนวน (ชุด) A4 F4 A3 A2
100 6 7 9
200 5.75 6.75 8
300 5.5 6.5 7.5
400 5.25 6 7
500 5 5.75 6.75 11
600 4.75 5.5 6.5 10
700 4.5 5.25 6.25 9
800 4.25 5 6 8
900 4 4.75 5.75 7.5
1,000 3.75 4.5 5.5 7
2,000 3.5 4.25 5.25 6.5

หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ชุด (บาท)