แผ่นพับ พิมพ์ระบบออฟเซต

สามารถขอใบเสนอราคา

รายละเอียด
– แผ่นพับ
– กระดาษอาร์ตมัน พื้นสีขาว
– พิมพ์ระบบออฟเซต 4 แม่สี (CMYK)
– ไม่เคลือบ : ผิวไม่เงา
– หากต้องการเคลือบยูวี เพื่อเสริมความทนทานต่อการขูดขีด และเพิ่มความเงาของผิวสัมผัส สามารถเลือกบริการเคลือบ เพื่อสอบถามราคา

ราคา
– ราคาแปรผันตามจำนวนสั่งพิมพ์
– สามารถตรวจสอบราคาเบื้องต้นได้จาก ‘ตารางราคา’
– สามารถสอบถามราคาได้โดยคลิก ‘เพิ่มลงรายการขอใบเสนอราคา’

บริการจัดส่งทั่วประเทศ
– ค่าบริการแปรผันขนาดและจำนวนผลิต สามารถตรวจสอบราคาได้จาก ‘ตารางราคา’

เงื่อนไข
– ทุกใบพิมพ์จะต้องมีรูปแบบลวดลายเหมือนกัน
– กรณีมีลวดลายมากกว่า 1 รูปแบบ จำนวนผลิตจะไม่สามารถคละรวมกันได้
– ขั้นต่ำในการผลิต : 500 ใบ
– ระยะเวลาในการผลิต : 5-7 วันทำการ
– สามารถแนบไฟล์งานได้ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอใบเสนอราคา

ล้างข้อมูล

หากต้องการเพิ่มความเงาของผิวสัมผัส และเสริมความทนคงต่อรอยขูดขีด
สามารถใช้บริการเคลือบยูวี ซึ่งจะมีราคาสูงขึ้นจากตารางราคา

บริการทำแบบ-สร้างไฟล์งาน * 

ใช้บริการนี้เมื่อไฟล์งานไม่พร้อมสำหรับการพิมพ์ อาทิ ไม่มีไฟล์งาน ไฟล์งานไม่คมชัด หรือไม่มีไฟล์ประเภท .ai .eps. svg

เพิ่มลงรายการขอใบเสนอราคา

ตารางราคา

แผ่นพับ พิมพ์ระบบออฟเซต ขนาด A4

จำนวน (ใบ) 100 แกรม 128 แกรม 157 แกรม
พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง
500 7.05 7.55 6.45 7.15 7.55 7.95
1,000 3.95 4.25 3.65 4.00 4.25 4.55
2,000 2.90 2.95 2.80 2.98 3.15 3.25
3,000 2.57 2.60 2.45 2.57 2.80 2.85
4,000 2.10 2.30 2.30 2.38 2.52 2.55
5,000 2.03 2.10 2.12 2.24 2.28 2.31
8,000 2.00 2.15 2.00 2.20 2.25 2.30
10,000 1.83 2.00 1.90 2.10 2.05 2.23
20,000 1.65 1.72 1.70 1.85 1.85 1.95
30,000 1.55 1.63 1.67 1.74 1.75 1.83
50,000 1.44 1.50 1.52 1.58 1.60 1.68

หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)

แผ่นพับ พิมพ์ระบบออฟเซต ขนาด A3

จำนวน (ใบ) 100 แกรม 128 แกรม 157 แกรม
พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง
500 10.00 11.00 11.00 16.00 12.00 17.00
1,000 5.80 6.60 6.60 9.00 7.00 9.50
2,000 4.00 4.55 4.55 5.85 5.05 6.35
3,000 3.70 4.44 4.44 5.10 4.95 5.60
4,000 3.35 3.85 3.85 4.35 4.35 4.85
5,000 3.10 3.56 3.56 3.90 4.06 4.40
8,000 2.85 2.99 2.99 3.37 3.49 3.87
10,000 2.65 2.90 2.90 3.15 3.40 3.65
20,000 2.45 2.65 2.65 2.85 3.15 3.35
30,000
50,000

หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)

ค่าบริการจัดส่งแผ่นพับ พิมพ์ระบบออฟเซต

จำนวน (ใบ) ขนาด A4 ขนาด A3
500 300 500
1,000 400 700
2,000 500 800
3,000 600 900
4,000 700 1,000
5,000 800 1,200
8,000 900 1,300
10,000 1,000 1,500

หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา (บาท)