ใบปลิว พิมพ์ระบบออฟเซต

สามารถขอใบเสนอราคา

รายละเอียด
– ใบปลิว
– กระดาษอาร์ตมัน พื้นสีขาว
– พิมพ์ระบบออฟเซต 4 แม่สี (CMYK)
– ไม่เคลือบ : ผิวไม่เงา
– หากต้องการเคลือบยูวี เพื่อเสริมความทนทานต่อการขูดขีด และเพิ่มความเงาของผิวสัมผัส สามารถเลือกบริการเคลือบ เพื่อสอบถามราคา

ราคา
– ราคาแปรผันตามจำนวนสั่งพิมพ์
– สามารถตรวจสอบราคาเบื้องต้นได้จาก ‘ตารางราคา’
– สามารถสอบถามราคาได้โดยคลิก ‘เพิ่มลงรายการขอใบเสนอราคา’

บริการจัดส่งทั่วประเทศ
– ค่าบริการแปรผันขนาดและจำนวนผลิต สามารถตรวจสอบราคาได้จาก ‘ตารางราคา’

เงื่อนไข
– ทุกใบพิมพ์จะต้องมีรูปแบบลวดลายเหมือนกัน
– กรณีมีลวดลายมากกว่า 1 รูปแบบ จำนวนผลิตจะไม่สามารถคละรวมกันได้
– ขั้นต่ำในการผลิต : 500 ใบ
– ระยะเวลาในการผลิต : 5-7 วันทำการ
– สามารถแนบไฟล์งานได้ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอใบเสนอราคา

ล้างข้อมูล

หากต้องการเพิ่มความเงาของผิวสัมผัส และเสริมความทนคงต่อรอยขูดขีด
สามารถใช้บริการเคลือบยูวี ซึ่งจะมีราคาสูงขึ้นจากตารางราคา

บริการทำแบบ-สร้างไฟล์งาน * 

ใช้บริการนี้เมื่อไฟล์งานไม่พร้อมสำหรับการพิมพ์ อาทิ ไม่มีไฟล์งาน ไฟล์งานไม่คมชัด หรือไม่มีไฟล์ประเภท .ai .eps. svg

เพิ่มลงรายการขอใบเสนอราคา

ตารางราคา

ใบปลิว พิมพ์ระบบออฟเซต ขนาด A5

จำนวน (ใบ) 100 แกรม 128 แกรม 157 แกรม
พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง
500 4.40 5.60 4.40 5.20 4.70 5.90
1,000 2.50 2.90 2.30 2.70 2.70 3.20
2,000 1.50 1.65 1.40 1.60 1.70 1.95
3,000 1.20 1.40 1.20 1.50 1.50 1.60
4,000 1.00 1.00 0.95 1.17 1.00 1.30
5,000 0.80 0.95 0.86 0.96 0.95 1.10
8,000 0.60 0.65 0.63 0.69 0.78 0.75
10,000 0.48 0.50 0.55 0.60 0.65 0.66
20,000 0.45 0.48 0.46 0.55 0.60 0.65
30,000 0.40 0.38 0.43 0.50 0.50 0.60
50,000 0.34 0.35 0.38 0.44 0.45 0.50

หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)

ใบปลิว พิมพ์ระบบออฟเซต ขนาด A4

จำนวน (ใบ) 100 แกรม 128 แกรม 157 แกรม
พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง
500 5.30 5.80 4.70 5.40 5.80 6.20
1,000 2.70 3.00 2.40 2.75 3.00 3.30
2,000 1.65 1.70 1.55 1.73 1.90 2.00
3,000 1.37 1.40 1.25 1.37 1.60 1.65
4,000 0.95 1.15 1.15 1.23 1.37 1.40
5,000 0.93 1.00 1.02 1.14 1.18 1.21
8,000 0.90 1.05 0.90 1.10 1.15 1.20
10,000 0.78 0.95 0.85 1.05 1.00 1.18
20,000 0.60 0.67 0.65 0.80 0.80 0.90
30,000 0.50 0.58 0.62 0.69 0.70 0.78
50,000 0.44 0.50 0.52 0.58 0.60 0.68

หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)

ใบปลิว พิมพ์ระบบออฟเซต ขนาด A3

จำนวน (ใบ) 100 แกรม 128 แกรม 157 แกรม
พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง
500 7.00 8.00 8.00 13.00 9.00 14.00
1,000 3.80 4.60 4.60 7.00 5.00 7.50
2,000 2.25 2.80 2.80 4.10 3.30 4.60
3,000 2.00 2.74 2.74 3.40 3.25 3.90
4,000 1.70 2.20 2.20 2.70 2.70 3.20
5,000 1.50 1.96 1.96 2.30 2.46 2.80
8,000 1.30 1.44 1.44 1.82 1.94 2.32
10,000 1.15 1.40 1.40 1.65 1.90 2.15
20,000 1.00 1.20 1.20 1.40 1.70 1.90
30,000 1.10 1.20
50,000 0.95 1.04

หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)

ค่าบริการจัดส่งใบปลิว พิมพ์ระบบออฟเซต

จำนวน (ใบ) ขนาด A5 ขนาด A4 ขนาด A3
500 100 150 200
1,000 150 200 300
2,000 200 300 500
3,000 250 400 700
4,000 300 500 900
5,000 350 600 1,000
8,000 500 900 1,000
10,000 600 1,000 1,000

หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา (บาท)