แผ่นพับ พิมพ์ระบบดิจิทัล

สามารถขอใบเสนอราคา

รายละเอียด
– แผ่นพับ
– กระดาษอาร์ตมัน พื้นสีขาว
– พิมพ์ระบบดิจิทัล
– ไม่เคลือบ : ผิวไม่เงา

ราคา
– ราคาแปรผันตามจำนวนสั่งพิมพ์
– สามารถตรวจสอบราคาเบื้องต้นได้จาก ‘ตารางราคา’
– สามารถสอบถามราคาได้โดยคลิก ‘เพิ่มลงรายการขอใบเสนอราคา’

บริการจัดส่งทั่วประเทศ
– ค่าบริการแปรผันขนาดและจำนวนผลิต สามารถตรวจสอบราคาได้จาก ‘ตารางราคา’

เงื่อนไข
– ทุกใบพิมพ์จะต้องมีรูปแบบลวดลายเหมือนกัน
– กรณีมีลวดลายมากกว่า 1 รูปแบบ จำนวนผลิตจะไม่สามารถคละรวมกันได้
– ขั้นต่ำในการผลิต : 100 ใบ
– ระยะเวลาในการผลิต : 5-7 วันทำการ
– สามารถแนบไฟล์งานได้ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอใบเสนอราคา

ล้างข้อมูล

บริการทำแบบ-สร้างไฟล์งาน * 

ใช้บริการนี้เมื่อไฟล์งานไม่พร้อมสำหรับการพิมพ์ อาทิ ไม่มีไฟล์งาน ไฟล์งานไม่คมชัด หรือไม่มีไฟล์ประเภท .ai .eps. svg

เพิ่มลงรายการขอใบเสนอราคา

ตารางราคา

แผ่นพับ พิมพ์ระบบดิจิทัล ขนาด A4

จำนวน (ใบ) 128 แกรม 157 แกรม
พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง
100 12.00 12.50 12.25 12.75
200 8.50 9.00 8.75 9.25
300 6.65 7.15 6.90 7.40
400 5.75 6.25 6.00 6.50
500 5.00 5.50 5.25 5.75
600 4.50 5.00 4.75 5.25
700 4.00 4.50 4.25 4.75
800 3.50 4.00 3.75 4.25
900 3.20 3.70 3.45 3.95
1,000 3.00 3.50 3.25 3.75

หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)

แผ่นพับ พิมพ์ระบบดิจิทัล ขนาด A3

จำนวน (ใบ) 128 แกรม 157 แกรม
พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์หน้า-หลัง
100 14.00 15.00 14.50 15.50
200 10.50 11.50 11.00 12.00
300 8.65 9.65 9.15 10.15
400 7.75 8.75 8.25 9.00
500 7.00 8.00 7.50 8.50
600 6.35 7.35 6.85 7.85
700 5.70 6.70 6.20 7.20
800 5.10 6.10 5.60 6.60
900 4.80 5.80 5.30 6.30
1,000 4.50 5.50 5.00 6.00

หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ใบ (บาท)

ค่าบริการจัดส่งแผ่นพับ พิมพ์ระบบดิจิทัล

จำนวน (ใบ) ขนาด A4 ขนาด A3
100 150 200
600 200 300

หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา (บาท)