นามบัตร ชนิดระบุความต้องการเอง

สามารถขอใบเสนอราคา

รายละเอียด
– นามบัตร หรือบัตรอื่นๆ
– สามารถแจ้งระบบพิมพ์ที่ต้องการ : ดิจิทัล ออฟเซต ซิลค์สกรีน หรือ PVC ปั๊มฟอยล์
– สามารถแจ้งความต้องการอื่นๆของนามบัตร : ขนาด และเทคนิคงานพิมพ์ เช่น การเคลือบ การปั๊มนูน ปั๊มฟอยล์ เคลือบเงาเฉพาะจุด หรือ รูปร่างนามบัตร เป็นต้น

ราคา
– ราคาแปรผันตามหลายปัจจัย อาทิ ระบบพิมพ์ ขนาด เทคนิคงานพิมพ์ และจำนวนสั่งพิมพ์

บริการจัดส่งทั่วประเทศ
– ขึ้นกับจำนวนผลิต

เงื่อนไข
– นามบัตรทุกใบจะต้องมีรูปแบบเหมือนกัน
– กรณีนามบัตรมีรูปแบบมากกว่า 1 รูปแบบ จำนวนผลิตจะไม่สามารถคละรวมกันได้
– ขั้นต่ำในการผลิต : 500 ใบ
– ระยะเวลาในการผลิต : 5-7 วันทำการ
– ลูกค้าจะต้องมีไฟล์ข้อความ/รายชื่อและถูกจัดเรียงลงบนขนาดนามบัตรที่ถูกต้อง
– สามารถแนบไฟล์งานได้ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอใบเสนอราคา

ล้างข้อมูล

บริการทำแบบ-สร้างไฟล์งาน * 

ใช้บริการนี้เมื่อไฟล์งานไม่พร้อมสำหรับการพิมพ์ อาทิ ไม่มีไฟล์งาน ไฟล์งานไม่คมชัด หรือไม่มีไฟล์ประเภท .ai .eps. svg

เพิ่มลงรายการขอใบเสนอราคา