ปฏิทินชนิดแขวน

35.00 ฿67.50 ฿

รายละเอียด
– ปฏิทิน 12 เดือน ชนิดแขวนกำแพง
– ขนาด 39 x 54 ซม.
– กระดาษปอนด์ หนา 55 แกรม
– ปฏิทิน 1 ชุด ประกอบด้วย 13 แผ่น ได้แก่ ปกปฏิทิน 1 แผ่น (พิมพ์ 1 สี) และ ปฏิทิน 12 แผ่น
– พิมพ์ระบบออฟเซต
– เข้าหัวเหล็กเคลือบสีทอง
– มีพื้นที่สำหรับพิมพ์ลวดลายได้ 2 จุด ได้แก่ ด้านบนปฏิทิน (ขนาด 37 x 13.8 ซม.) และด้านล่างปฏิทิน (ขนาด 15.9 x 6.2 ซม.)

ราคา
– ราคาแปรผันตามจำนวนสั่งพิมพ์
– ราคาเปลี่ยนตาม ‘ตารางราคา’ ด้านล่าง เมื่อเพิ่มลงในตะกร้าสินค้า
– ค่าบริการเสริมและตัวเลือกต่างๆจะถูกรวมและเฉลี่ยเป็น ‘ราคา/ชิ้น’ ในหน้าตะกร้าสินค้า

บริการจัดส่งทั่วประเทศ
– 100 ชุด : 300 บาท
– 200 ชุด : 500 บาท
– 300 ชุด : 600 บาท
– 400 ชุด : 700 บาท
– 500 ชุด : 800 บาท
– 600 ชุด : 850 บาท
– 700 ชุด : 900 บาท
– 800 ชุด : 950 บาท
– 900 ชุด : 1000 บาท

เงื่อนไข
– ปฏิทินทุกแผ่นจะต้องมีรูปแบบเหมือนกัน
– กรณีปฏิทินมีรูปแบบมากกว่า 1 รูปแบบ จำนวนผลิตจะไม่สามารถคละรวมกันได้ กรุณาแยก 1 คำสั่งพิมพ์ ต่อ 1 รูปแบบ
– ขั้นต่ำในการผลิต : 100 ชุด
– ระยะเวลาในการผลิต : 5-7 วันทำการ
– สามารถแนบไฟล์งานได้ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการสั่งพิมพ์

ล้างข้อมูล

บริการทำแบบ-สร้างไฟล์งาน * 

ใช้บริการนี้เมื่อไฟล์งานไม่พร้อมสำหรับการพิมพ์ อาทิ ไม่มีไฟล์งาน ไฟล์งานไม่คมชัด หรือไม่มีไฟล์ประเภท .ai .eps. svg

ตารางราคา

ปฏิทินชนิดแขวน

จำนวน (ชุด) พิมพ์ 1 สี พิมพ์ 2 สี พิมพ์ 4 สี
100 35 45 67.5
200 30 40 42.5
300 24 30 34.5
400 23 29 30.5
500 21 24 29
600 21 23 28
700 21 22.5 27.5
800 19 22 27
900 18 21.5 26.5
1,000 17 21 26

หมายเหตุ : ราคาที่ระบุในตารางคือ ราคา/ชุด (บาท)