แนะนำเว็บไซต์

วิธีการสั่งพิมพ์

 1. เข้าสู่หน้าต่างสิ่งพิมพ์ที่ต้องการสั่งพิมพ์
 2. อ่านรายละเอียด และเงื่อนไขการสั่งพิมพ์ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด และความผิดพลาดของการสั่งพิมพ์
  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม

  Ordering_1

 3. เลือกตัวเลือกให้ครบถ้วน และระบุจำนวนที่ต้องการสั่งพิมพ์
  Ordering_2

 4. ราคาสิ่งพิมพ์มักเปลี่ยนไปตามจำนวนการสั่งพิมพ์ สามารถตรวจสอบราคาได้จากหัวข้อ "ตารางราคา" บริเวณด้านล่างของสิ่งพิมพ์นั้นๆ

  Ordering_3

 5. เมื่อตัวเลือก และระบุจำนวนสั่งพิมพ์อย่างครบถ้วน จะสามารถเพิ่มสิ่งพิมพ์ลงตะกร้าสินค้า โดยการคลิกปุ่ม "เพิ่มลงตะกร้าสินค้า"
  Ordering_4

 6. หลังจากเพิ่มลงตะกร้าสินค้า จะพบข้อความแจ้งเตือนว่าดำเนินการสำเร็จ สามารถคลิก "ตรวจสอบตะกร้าสินค้า" เพื่อเข้าสู่หน้าต่างตะกร้าสินค้าได้

  Ordering_5
  สามารถเข้าสู่หน้าต่างตะกร้าสินค้าได้จากเมนูต่างๆได้อย่าง่ายดาย
  - คลิก "ตะกร้าสินค้า" บนเมนูหลัก

  Ordering_6

  - คลิกบริเวณขวาบนของหน้าต่าง

  Ordering_7

  - คลิกรูปตะกร้าบริเวณขวาล่าง เมื่อใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ

  Ordering_8

 7. ภายในหน้าตะกร้าสินค้า สามารถตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ภายในตะกร้า รวมถึงเปลี่ยนแปลงจำนวน หรือลบออกจากตะกร้าก็ได้

  Ordering_9

 8. เลือกวิธีการจัดส่งด้านล่างตามความต้องการ จากนั้นคลิก "ดำเนินการสั่งพิมพ์"
  Ordering_10

 9. การสั่งพิมพ์แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ "กรอกรายละเอียด" และ "ยืนยันคำสั่งพิมพ์"
  Ordering_11

 10. ภายในหน้า "กรอกรายละเอียด" กรอกข้อมูลของคุณเพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี และ Email address สำหรับรับการแจ้งเตือนสถานะของคำสั่งพิมพ์ของคุณ

  Ordering_12

 11. สามารถแนบไฟล์ต้นฉบับ หรือต้นแบบที่ใช้สำหรับงานพิมพ์ได้

  Ordering_13

 12. ในกรณีที่อยู่สำหรับการจัดส่งแตกต่างจากที่อยู่ที่ระบุในใบกำกับภาษี ทำเครื่องหมายถูกหน้า "ต้องการใช้บริการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่อื่น" และกรอกที่อยู่สำหรับจัดส่ง

  Ordering_14

 13. สามารถกรอกรายละเอียด หรือความต้องการเพิ่มเติมสำหรับคำสั่งพิมพ์ของคุณได้อย่างอิสระ จากนั้นคลิก "ถัดไป"

  Ordering_15

 14. ภายในหน้า "ยืนยันคำสั่งพิมพ์" จะแสดงข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดของการสั่งพิมพ์ กรุณาตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน จากนั้นคลิก "สั่งพิมพ์"

  Ordering_16

 15. การสั่งพิมพ์เป็นอันเสร็จสิ้น จะพบหน้าต่างยืนยันการสั่งพิมพ์จากทางเรา พร้อมแจ้ง หมายเลขคำสั่งพิมพ์ (Order Number)
  กรุณาใช้หมายเลขนี้ในการอ้างอิง และติดต่อสถานะการพิมพ์ของคุณ

  Ordering_17

 16. หมายเลขบัญชีสำหรับการชำระเงินถูกระบุด้านล่างของหน้าต่าง

  Ordering_18

 17. ระบบจะส่ง Email ไปยัง Email address ของคุณ เพื่อยืนยันคำสั่งพิมพ์อีกครั้ง

  Ordering_19

วิธีการขอใบเสนอราคา

 1. บางสิ่งพิมพ์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ทันที เนื่องจากมีราคาและตัวเลือกที่หลากหลาย ลูกค้าจึงจำเป็นต้องติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาของสิ่งพิมพ์ดังกล่าว
 2. สามารถสังเกตสิ่งพิมพ์ที่สามารถขอใบเสนอราคาได้จาก รายการสิ่งพิมพ์ที่ไม่ระบุราคาดังรูป

  Quoting_1

 3. เมื่อเข้าสู่หน้าสิ่งพิมพ์ที่ต้องการขอใบเสนอราคา สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆได้

  Quoting_2

 4. สามารถเลือกตัวเลือก (ถ้ามี) และระบุจำนวนที่ต้องการขอใบเสนอราคาได้
  หลังจากเลือกตัวเลือกครบถ้วน ปุ่ม "เพิ่มลงรายการขอใบเสนอราคา" จะปรากฏ คลิกเพื่อขอใบเสนอราคา

  Quoting_3

 5. บางรายการสิ่งพิมพ์จะมีการระบุราคาในอัตราต่างๆ สามารถตรวจสอบได้จาก "ตารางราคา" บริเวณด้านล่างของหน้าต่าง

  Quoting_4

 6. เมื่อสิ่งพิมพ์นี้ถูกเพิ่มลงในรายการขอใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ปุ่ม "เพิ่มลงรายการขอใบเสนอราคา" จะกลายเป็น
  1. อยู่ในรายการขอใบเสนอราคาแล้ว : สามารถคลิกเพื่อเข้าสู่รายการขอใบเสนอราคาของคุณ
  2. ลบออกจากรายการขอใบเสนอราคา : สามารถคลิกเพื่อยกเลิกการขอใบเสนอราคาของสิ่งพิมพ์นี้

  Quoting_5

  ยังสามารถเข้าสู่หน้ารายการขอใบเสนอราคาของคุณได้จากเมนูหลัก

  Quoting_6

 7. ภายในหน้า "รายการขอใบเสนอราคา" สามารถตรวจสอบรายละเอียด ปรับเปลี่ยนจำนวน หรือลบรายการได้

  Quoting_7

 8. กรอกรายละเอียด และระบุความต้องการงานพิมพ์ของคุณให้ครบถ้วน

  Quoting_8

 9. สามารถแนบไฟล์ต้นฉบับ หรือตัวอย่างงานพิมพ์ได้ โดยคลิก "เลือกไฟล์"

  Quoting_9

 10. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน คลิกปุ่ม "ส่งคำร้องขอใบเสนอราคา"
  Quoting_10

 11. ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการขอใบเสนอราคาเป็นอันเสร็จสิ้น

  Quoting_11

วิธีการตรวจสอบประวัติการสั่งพิมพ์

 1. เมื่อสร้างบัญชีในระบบ ระบบจะบันทึกประวัติการสั่งพิมพ์ของคุณทั้งหมด เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณ
 2. สามารถตรวจสอบประวัติการสั่งพิมพ์ และสถานะของคำสั่งพิมพ์ปัจจุบันได้โดย
  - คลิก "ประวัติการสั่งพิมพ์" ด้านบนของหน้าจอ

  Order-history_1

  - คลิกสัญลักษณ์รูปคนบริเวณมุมซ้านล่าง เมื่อใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ

  Order-history_2

 3. ภายในหน้า "ประวัติการสั่งพิมพ์ของฉัน" สามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของคำสั่งพิมพ์ของคุณ อาทิ สถานะตรวจสอบคำสั่งพิมพ์ สถานะขอใบเสนอราคา เป็นต้น

  Order-history_3

วิธีการชำระเงิน

 1. เมื่อเสร็จสิ้นการสั่งพิมพ์ คำสั่งพิมพ์จะถูกดำเนินการพิมพ์หลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารระบุในตารางด้านล่าง
 3. เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น ลูกค้าจะต้องแจ้งหลักฐานการโอนเงิน ผ่านทางช่องต่างๆ ได้แก่
  1. Line ID : @udrinterprint
  2. Email : contactus@udrinterprint.com
 4. เมื่อดำเนินการตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อย ระบบจะส่ง Email ไปยัง Email address ของคุณ เพื่อแจ้งสถานะคำสั่งพิมพ์ใหม่
ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี
Krungsri_logo กรุงศรี 016-1-71673-1 บางแค ออมทรัพย์ บริษัท ยูดีอาร์ อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด
PromptPay 0105545093299     บริษัท ยูดีอาร์ อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด 

การเตรียมไฟล์งาน

 1. ไฟล์ต้นฉบับหรือแบบงานพิมพ์ควรเป็นไฟล์นามสกุล .ai, .psd, .pdf, .png, หรือ .jpg ที่ความละเอียด 600 dpi เท่านั้น
  (หรืออื่นๆที่มีความละเอียดและความคมชัดเพียงพอ สามารถทดสอบได้โดยการขยาย 300% และพบว่าภาพ หรือตัวหนังสือไม่แตก)
 2. ไฟล์นามสกุล .ai ต้องถูก include link และ create outline ตัวอักษรทุกครั้ง
 3. ไม่สามารถเทียบ "สีบนงานพิมพ์" กับ "สีบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ" ได้ เนื่องจากเป็นสีคนละประเภท สีบนหน้าจอเป็นสีชนิด RGB ขณะที่สีบนงานพิมพ์เป็นชนิด CMYK จึงอาจเกิดความแตกต่างของสีได้
 4. สำหรับงานพิมพ์สีพิเศษ เช่น สีที่ 5 หรือ 6 จำเป็นต้องใช้การพิมพ์เพิ่มสี ในกรณีที่มีสีที่แม่พิมพ์สี CMYK ไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้
 5. ควรใช้ขนาดกระดาษที่เหมาะสมกับงานพิมพ์ สามารถตรวจสอบกระดาษขนาดต่างๆได้ดังรูปด้านล่าง
  Print

เทคนิคการเพิ่มความโดดเด่นให้กับงานพิมพ์

 1. การเคลือบวานิชเงา หรือด้าน เป็นการเคลือบเพื่อกันรอยขูดขีด โดยมีความเด่นชัดของ effect การเคลือบต่ำ
 2. การเคลือบยูวี (UV) เป็นการเคลือบความเงามันลงบนงานพิมพ์
 3. การเคลือบลามิเนตด้าน หรือมัน เป็นการเคลือบงานพิมพ์ด้วยฟิล์มพลาสติกด้านหรือเงา นิยมใช้บนงานพิมพ์ที่ต้องการความหรูหรา
 4. การเคลือบสปอตยูวี (Spot UV) เป็นการเคลือบยูวีเฉพาะจุด มักนิยมผสมผสานกับการเคลือบลามิเนตด้าน
 5. การพิมพ์สีพิเศษ คือการพิมพ์สีที่ไม่สามารถผสมได้จากแม่สีทั่วไป เช่น สีเงิน สีทอง และสีสะท้อนแสง
 6. ไดคัท (Die cut) คือการตัดขอบงานพิมพ์เพื่อให้ได้รูปทรงตามต้องการ
 7. ปั๊มนูน คือการสร้าง effect บนงานพิมพ์ให้มีความนูนเฉพาะจุด